POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez PHU Markat Maciej Ponikiewski. Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

PHU Markat Maciej Ponikiewski
ul. Łowiecka 47c
43-382 Bielsko-Biała

Tel. 33 8112314
e-mail: info@ecokarma.pl

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych . Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się - otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy PHU Markat Maciej Ponikiewski przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto w sklepie internetowym PHU Markat Maciej Ponikiewski możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta .

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez PHU Markat Maciej Ponikiewski z wyjątkiem następujących sytuacji:

  • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta;
  • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
  • masz nieuregulowany dług wobec PHU Markat Maciej Ponikiewski niezależnie od metody płatności;
  • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób;
  • Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli);
  • Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu PHU Markat Maciej Ponikiewski

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu PHU Markat Maciej Ponikiewski. PHU Markat Maciej Ponikiewski zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa.

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby PHU Markat Maciej Ponikiewski ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu PHU Markat Maciej Ponikiewski, wtedy PHU Markat Maciej Ponikiewski ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy PHU Markat Maciej Ponikiewski musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
  • jeśli PHU Markat Maciej Ponikiewski nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres: info@ecokarma.pl z dopiskiem RODO w tytule maila.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że PHU Markat Maciej Ponikiewski przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.


Przejdź do góry