Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ecokarma.pl

Informacje ogólne

Sklep Internetowy "ecokarma.pl" działający pod adresem www.ecokarma.pl, prowadzony jest przez firmę P.H.U. "Markat" Maciej Ponikiewski z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Łowieckiej 47c, zarejestrowaną pod numerem NIP: 547-012-40-38, Regon: 070901250.
Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonów: 33 811 23 14, 604 492 315, 602 675 470.
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@ecokarma.pl

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość z potwierdzenie dotarcia zamówienia do sklepu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się przez Kupującego z treścią regulaminu.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego ecokarma.pl możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  • Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

Zamówienia

 1. Ze względu na specyfikę Produktów stanowiących przedmiot Umowy Sprzedaży czas realizacji zamówienia zależy od dnia złożenia zamówienia. Paczki wysyłamy w poniedziałek,wtorek i środę. Zamówienia złożone i opłacone do wtorku, do godziny 16 realizujemy w środę. Zamówienia składane od środy do niedzieli realizowane są od następnego poniedziałku. Czas realizacji zamówienia, jest rozumiany jako czas liczony od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty wartości zamówienia na rachunek bankowy P.H.U. Markat Maciej Ponikiewski oraz udzielenia wszystkich wymaganych informacji, niezbędnych do realizacji zamówienia, do momentu nadania przesyłki.
 2. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy to około 1-2 dni robocze, przy dostawie firmą kurierską.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 4. Jeżeli jeden z zamówionych produktów jest niedostępny, Kupujący jest niezwłocznie o tym fakcie informowany. Do Kupującego należy decyzja czy anuluje całe zamówienie, czy ma być ono realizowane częściowo.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 6. Produkty objęte promocją można nabyć w promocyjnej cenie do momentu wyczerpania się ich zapasów.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, wprowadzania nowych towarów i wycofywania produktów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  • przelewem bankowym na konto sklepu,
  • przy odbiorze osobistym.

  Dane do przelewu
  Numer konta: 59 1240 4142 1111 0010 7260 7711
  PHU MARKAT Maciej Ponikiewski
  43-382 Bielsko-Biała
  ul.Łowiecka 47c

  W tytule przelewu prosimy umieścić numer zamówienia.


 9. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy: 42 zł brutto wraz z opakowaniem.
 10. W momencie potwierdzenia przez Sprzedającego kompletności zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacja Kupującego w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona e-mailowo na adres info@ecokarma.pl i powinna co najmniej określać:
  • dane kontaktowe Kupującego umożliwiające kontakt;
  • zastrzeżenia Klienta odnośnie produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • żądany przez Kupującego sposób rozwiązania zarzucanego naruszenia (wymiana produktu zgodnego z treścią Umowy Sprzedaży, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy, rabat na kolejne zamówienie).
 2. Ecokarma.pl udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne wymaga uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, ecokarma.pl zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie.

Dane osobowe

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym ecokarma.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Newsletter

 1. Kupujący ma możliwość zapisania się do newslettera (serwisu rozsyłającego wiadomości o promocjach / nowościach w ofercie) poprzez udostępnienie adresu e-mail. Wraz z potwierdzeniem zapisania się do newsletteraz Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od ecokarma.pl informacji handlowych.
 2. Wypisanie się z listy newslettera możliwe jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się do serwisu lub napisaniu wiadomości e-mail na adres info@ecokarma.pl.

Zapisy końcowe

 1. Ecokarma.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień powyższego Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu ecokarma.pl poinformuje Kupujących poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sklepu internetowego przed dokonaniem zakupu. Informacja o zmianach w regulaminie będzie zawierała wskazanie, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Na stronie ecokarma.pl, pod odnośnikiem Regulamin, zawsze zamieszczony będzie jednolity tekst aktualnego Regulaminu.
 2. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania Regulaminu na stronach sklepu internetowego ecokarma.pl. Dla zamówień dokonanych przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu znajdują postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.


Przejdź do góry